Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles 2004 metų spalio 4 dieną patvirtino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų iniciatoriais gali būti statinių, kurie yra žemės sklype, savininkai, valstybinės žemės patikėtiniai, bendrojo naudojimo pastatų valdytojai, žemės sklypų savininkai, asmenys, kuriems yra suteiktas valstybinės žemės plotas, ir t.t.

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas

Kas gali formuoti šiuos projektus?

Projektus gali rengti kaimo gyvenamosios teritorijos Nacionalinės žemės valdybos vadovas ar jo įgaliotas padalinio vadovas, miesteliuose ir miestuose šiuos projektus gali rengti savivaldybės administracijos vadovas. Projektus gali rengti asmenys, kurie yra įvardyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnyje.

Kada rengiami žemės sklypų formavimo projektai?

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas turi būti rengiamas tais atvejais, kada planuojama žemės sklypą sujungti, atskirti ar padalyti, tais atvejais, kuomet planuojama formuoti naujus žemės sklypus, pertvarkyti esamų sklypų ribas, nustatyti arba pakeisti žemės sklypų naudmenų paskirtį. Šių projektų formavimas neišvengiamas ir tuomet, kada planuojama panaudoti sklypus užimtose teritorijose.

Projekto rengimo prašymo pateikimas

Pateikti prašymą galima dvejopai: internetu arba pildant prašymą raštu. Elektroninė prašymo forma gali būti pildoma Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo svetainėje arba prašymo formą pateikiant užpildant Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų formą.

Kas finansuoja žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus?

Projektų rengimas gali būti finansuojamas vadovaujantis 2002 metų vasario 15 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir jo nustatyta tvarka, visais kitais atvejais projektas turi būti finansuojamas projektą inicijavusio asmens lėšomis.

Kokiais Lietuvos Respublikos teisės aktais vadovaujamasi rengiant projektą?

• Žemės ūkio įstatymu;
• Žemės reformos įstatymu;
• Teritorijų planavimo įstatymu;
• Miškų įstatymu;
• Saugomų teritorijų įstatymu;
• Žemės gelmių įstatymu;
• Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu;
• Nekilnojamojo turto registro įstatymu;
• Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbti nutarimai: Nr. 343, Nr. 1443, NR. 1073, NR. 236, NR. 692, NR. 260.
Šio projekto rengimas visada reikalauja tam tikrų žinių ir įgūdžių, todėl norint, kad viskas vyktų greičiau bei paprasčiau, visada palanku kreiptis į specialistus, kurie jums padės atlikti šią užduotį, ir viskas vyks kur kas sklandžiau. Visuomet galite tikėtis profesionalios konsultacijos ir kokybiško paslaugos teikimo, todėl susisiekite su specialistais, ir gausite jums reikalingą pagalbą rengiant Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.