Deklaruojamų žemės plotų tikslinimas

Kas yra deklaruojamų plotų tikslinimas?

Tai žemės sklypų deklaruojamų plotų tikslinimas pasitelkus preciziniuose matavimuose naudojamus geodezinius prietaisus. Matavimo eigoje matininkas išmatuoja žemės sklype esančias naudmenas (pievas, miškus, ariamą žemę), sklype esančius pasatatus ir hidrografinius objektus (upelius, kūdras)

Kas apskaičiuojama ir pateikiama užsakovui?

Pagal matavimo duomenis yra nubraižomas konkretaus žemės sklypo planas, kuriame yra pateikiami deklaruojami pasėlių ar kitų ūkio kultūrų plotai. Visos apribotos teritorijos ir charaketringi apibrėžtos linijos taškai yra koordinuojami valstybinėje koordinačių sistemoje LKS 94. Kiekvieno apibrėžto ir aktualaus objeto kraštinės yra su pažymėtais ilgiais.

 

Deklaruojamų žemės plotų tikslinimasKam reikalingas deklaruojamų plotų tikslinimas?

Deklaruojamų plotų tikslinimas yra aktualus ūkininkams deklaruojantiems savo dirbamą žemę ir auginamas kultūras Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Deklaruojant yra svarbu nurodyti tikslius plotus. Jei kitais metais konkrečiame sklype dirbamas plotas nepasikeitė (keistis gali tik auginama kultūra) papildomi matavimai nėra reikalingi, nes galima naudotis prieš tai busvusiais matavimais ir skaičiavimais.

Reikalingi dokumentai:

1. Žemės sklypo registro pažymėjimo kopija
2. Turimo žemės sklypo plano kopija

Jeigu Jums rekalingas profesionalus deklaruojamų žemės plotų tikslinimas, maloniai prašome susisiekti su mumis.