Planai notarinei sutarčiai

Žemės sklypo naudojimo tvarkos tarp bendrasavininkų nustatymas – kai žemės sklype yra keli bendrasavininkai ir jie nežino kur yra kieno ribos (arba žino, bet nori tai susitvarkyti notariškai) yra sudaromi naudojimosi tarp bendrasavininkų planai.Pagal registro pažymėjime įrašytas kiekvieno savininko jam priklausančias žemės sklypo ploto dalis ir naudojimasi natūroje yra sudaromi planai, kuriuose tos dalys pavaizduojamos.Dažnai tokie planai yra daromi norint parduoti ne visą žemės sklypo, bet tik dalį jame.

Planai notarinei sutarčiai
Paslaugos atlikimui reikalingi dokumentai:

-Žemės sklypo teisinė registracija (Nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo kopija)

-Turimo žemės sklypo plano kopija