Fasado išpildomoji nuotrauka

Jei Jums reikia nustatyti tikslų fasado plotą, mes jums galime padaryti fasado išpildomąją nuotrauką.
Kokiu tikslu atliekama fasado išpildomoji nuotrauka?
Fasado, išorinių sienų ar vidaus sienų išpildomosios nuotraukos yra atliekamos norint nustatyti tikslų pasirinkto objekto plotą. Taip pat norint apsakaičiuoti sunaudotų medžiagų ar atliktų darbų kiekius.

Kam yra reikalinga sienos ar konkretaus fasado elemento išpildomoji nuotrauka?

Pastato sienų išpildomosios nuotraukos užsakomos rengiant projektavimo darbus, kuriems svarbu atstumai tarp angokraščių ar kitų fasado elementų. Fasado išpildomąja nuotrauka puikiai gali pasienaudoti tiek architektai ar projektuotojai, tiek darb